Interkulturel læring
i Berufskolleg
Wirtschaft & Verwaltung Ahaus

Weltkugel1

En rapport fra praksis

Berufskolleg Wirtschaft & Verwaltung gør en intensiv indsats for at internationalisere uddannelsen ved at arbejde tæt sammen med udvalgte partnerskoler inden for EU programmer. Det europæiske uddannelsesprojekt

"Life and work in Europe - young people find a new orientation"

har de sidste 3 år fået finansiel støtte fra det nationale kontor for Sokrates/Comenius programmet inden for skolesektoren. Det internationale samarbejde er langsigtet og er nu en fast bestanddel af skoleprogrammet.

Karakteristisk for vort samarbejde med forskellige internationale skoler (med hovedvægt på Danmark: Europaklassen i Lyngby, og England: Cirencester College) er, at der tages udgangspunkt i læreplanen.

Vort fælles arbejde er ikke så meget kortfristet produktorienteret men snarere procesorienteret på lang sigt.

Således udarbejder lærere og elever ved adskillige mellemnationale studiebesøg en didaktisk årsplanlægning for de involverede klasser (med hovedvægten på handelsgymnasiet) under hensyntagen til de pågældende klassers pensum. Resultaterne af projekterne, studieopgaverne eller fælles undervisningsforløb bliver udvekslet og evalueret enten på samme tidspunkt (f.x. via e-mail), eller de bliver tidsforskudt bearbejdet og videreudviklet på de andre skoler, eller de bliver gennemført og præsenteret ved den efterfølgende elevudveksling.

I de sidste 2 år er 4 elevudvekslingsprogrammer blevet gennemført med Europaklassen i Lyngby. I denne sammenhæng er der blevet gennemført projektarbejde inden for de nedenstående emneområder, som blev forberedt mundtligt og skriftligt i tværfaglig undervisning:

 • Miljø: sortering af affald, renovation og affaldsforebyggelse, desuden: drivhuseffekten og ozonhullet (Fag: geografi, engelsk, tysk, erhvervsøkonomi)
 • Den europæiske møntunion: EUROens politiske og økonomiske betydning (Fag: erhvervsøkonomi, historie/politik)
 • Grundlæggende spørgsmål i filosofi (Fag: religion, naturvidenskab, tysk)
 • Fremstilling af et europæisk skoleblad (Fag: tysk, engelsk)
 • Udarbejdelse og gennemførelse af en udsendelse i regionalradioen "Westmünsterlandwelle" om emnet "skolepartnerskaber" (Fag: tysk, engelsk)
 • Udarbejdelse af en videofilm på grundlag af litterært materiale (Fag: tysk, engelsk, litteratur)
 • Fremstilling af videofilmen: Vi præsenterer os, skolen og regionen, som vi lever i (Fag: tysk, litteratur)
 • Simuleret handelskorrespondance på engelsk i praksisorienteret undervisning om emnet "Købekontrakt" (salgsbrev, tilbud, ordre, ordreafvikling, betaling, problemer med opfyldelse af købekontrakten etc.)(Fag: engelsk, erhvervsøkonomi)
 • Marketingsspørgsmål, eksempel: møbelindustri (Fag: erhvervsøkonomi, engelsk)
 • Virksomhedsbesøg med efterfølgende præsentation af resultatet (Fag: erhvervsøkonomi)
 • Brug af moderne informations- og kommunikationsteknologier: et fremtidsværksted (Fag: IT/informationsteknologi, tysk)
 • Personaleledelse: arbejdstagerrettigheder i forskellige europæiske lande (Fag: erhvervsøkonomi)
 • Journalistik: klasseavis (Fag: tysk, engelsk)
 • Fælles udvalg af læsestof til emnet "Videnskabsmandens ansvar" – Dürrenmatt "Die Physiker" (Fag: tysk)
 • Fælles udvalg af læsestof til emnet "Kulturel identitet" – P.Hoeg, "Frøken Smillas fornemmelse for sne" (Fag: tysk)
 • Strukturomlægning i Ruhrdistriktet – fra kul til kultur (Fag: erhvervsøkonomi, økonomisk geografi)
 • Kvindens rolle i samfundet (Fag: engelsk, tysk, erhvervsret, politik)
 • Brugen af informationsmediet Internet: Internetcafe (Fag: IT)
 • De moderne teknologiers farer – eksempel genteknologi og atomkraft (Fag: politik, tysk)

Disse projekter blev gennemført i samarbejde med forskellige eksterne partnere såsom en del lokale virksomheder og serviceforetagender, Borken amt (som er økonomisk ansvarlig for skolen), amtets skolefilmcentral, Radiostation Westmünsterland, avisen Münsterlandzeitung, Landdagen, Forbundsdagen, Opelfabrikkerne, Kommunalforbund Ruhrgebiet, Biologisk Station og foreninger. Resultaterne blev offentliggjort i dagspressen, på Internettet og i skolens forhal.

For skoleåret 98/99 er det - foruden videreførelsen af igangværende projekter – planlagt at starte følgende nye:

Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung Ahaus bestræber sig på gennem sine internationale forbindelser at yde et praktisk bidrag til, at Europa vokser tættere sammen. Eleverne forbedrer direkte deres erhvervsmæssige kvalifikationer og lærer samtidig at forstå andre landes kultur og mentalitet.

Følgende af skolens aktiviteter og processer skal fremme den grænseoverskridende læring i skoleåret 1998/99:

 • Samarbejde om det faglige indhold med Lyngby’ og Cirencester spredt over skoleåret
 • Elevsudvekslingsprogrammer i Ahaus (efterår 98) og i Lyngby (påske 99)
 • Deltagelse i European Studies programmet, sammen med skoler i Birmingham, Londonderry, Cirencester, Lyngby og Valence
 • Intensivering af det albansk-tyske skolepartnerskab under særlig hensyntagen til udviklingspolitiske aspekter
 • Elevrådets humanitære hjælpeaktioner for Bangladesh
 • Inddragelse af engelske og danske fremmedsproglige assistenter
 • Fortsat deltagelse i skoleprojektet NRW-Schulen ans Netz – Verständigung weltweit [NRW skoler på nettet – global kommunikation]
 • Oprettelse af specielle Europaklasser
 • Samarbejde med Holland og England angående starten på en erhvervsuddannelse
 • Udvidelse af skolens fremmedsproglige undervisning


Home Page